Despre proiect

Proiectul Cândeşti ONLINE iși propune să dezvolte o platformă online de e-learning (LMS) care să ajute profesorii din mediul rural să susțină online activități de învățare cu elevii lor.

Proiectul include 2 etape: o primă etapă de introducere în tehnologiile de învățare online a profesorilor școlii gimnaziale şi o a doua etapă de implementare a soluției de tip LMS pentru copiii de vârstă școlară.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Şcoala gimnazială “Matei Gr. Vlădeanu” din localitatea Cândești-Vale şi sponsorizat printr-un grant oferit de programul StartONG coordonat şi  implementat de Asociaţia Act for Tomorrow şi finanţat de Kaufland Romania.

Introducere în proiect

Învățarea online

Noi considerăm că tehnologia digitală actuală permite implementarea unui nivel avansat de învățare online cu ajutorul Internet-ului.

Prin acest proiect intenţionăm să folosim tehnologia digitală pentru a sprijini profesorii în a crea cadrul necesar derulării în cele mai bune condiții ale învățării online cu elevii școlii lor.

Schimbare de paradigmă

Având în vedere că societatea se îndreaptă în ritm alert către informatizare și automatizare iar 70% din meseriile în care vor profesa copiii nu s-au inventat încă, este necesar ca metoda de educație clasică să evolueze și să includă  din ce in ce mai mult învățarea online și lucrul interactiv în echipă pe proiecte concrete.

Dorința noastă este ca profesorii să înțeleagă că metoda clasică de predare numai este suficientă pentru generațiile actuale de elevi și că un sistem online, interactiv de învățare este foarte important  pentru viitorul educației în România.

Criza creată de pandemia de Covid-19 a scos în evidență necesitatea  existenței unui astfel de învățare online care să ajute atât profesorii cât  și elevii în tranziția către un sistem nou de învățare.

Sesiune Online Scratch

Sesiune tehnică – sistem LMS

Sponsori & parteneri

Cum încercăm să contribuim?

Criza declanșată de pandemie a scos în  evidență slăbiciunile sistemului de educație din România; una dintre aceste slăbiciuni este lipsa unui sistem solid de predare online care să ajute profesorii și elevii să se concentreze pe  învățare și nu pe memorare.

Un sistem de predare online are mai multe componente – o componentă ce aparține profesorului care are nevoie să construiască lecții digitale care  să depășească stadiul de manual digital adaugând interactivitate în interiorul lecției; o componentă de comunicare  și mod de lucru – ceea ce presupune schimbarea abordării predării de tip clasic „la tablă”  și înlocuirea ei cu discuții concentrate pe probleme legate de înțelegerea materiei de către elevi și lucru pe proiecte concrete și o componentă de schimb de opinii în timp real între profesor și elev.

Din experiența noastră de training și lucru în echipe pe proiecte online am dorit să împărtășim profesorilor  ajutându-i să înțeleagă că predarea online nu este o corvoadă în plus ci dacă este bine planificată și implementată poate fi un suport valoros pentru viitoarele generații de elevi.

Asociaţia GIVE IT BACK – date oficiale

Asociaţia noastră este o organizaţie non-profit înfiinţată în 25 martie 2019

Număr de înregistrare in Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 14/RA/2019

Cod de înregistrare fiscală : 40901660

Registrul special ANAF: INTERNT-174897450-2019